Startsida

Välkomna till Entréskolan i Eskilstuna

För dig som inte blivit antagen men är intresserad av en skolplats hänvisar vi till att ställa er i vår elevkö.
Du kan också kontakta oss direkt för att få status på hur platsmöjligheten ser ut inför hösten


Eskilstuna_skola.jpg

 

Entréskolan i Eskilstuna ligger på Smedjegatan 43 i centrala Eskilstuna och är en estetisk grundskola med högt ställda förväntningar på elever och lärare. Här går idag cirka 200 elever i årskurserna 4 till 9.

Våra engagerade lärare arbetar varje dag med att eleverna utvecklar sina förmågor samtidigt som de hittar glädjen i ett aktivt lärande där entreprenörskap är en av grundstenarna. 

Vår undervisning bygger på ett aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. De estetiska uttrycksformerna är integrerade med de teoretiska ämnena i hela skolans arbete men du kan också välja att fördjupa dig mer inom en uttrycksform som musik, dans, teater eller bild/slöjd genom vårt estetiska tillval.
 

@entreskolaneskilstuna

Följ oss på Sociala medier -entreskolaneskilstuna

Log in

create an account