Stockholm

Välkomna till Entréskolan i Stockholm!

Öppet hus!

Torsdag 28 november 2019
Kl 17 - 19

Fastigheten flygbild

 

 

ESTETISK GRUNDSKOLA MED AKTIVT LÄRANDE ÅK 4-9
Entréskolan står för entreprenörskap, vilket ska vara en röd tråd genom utbildnings-Sverige och en viktig del är att utveckla vårt samarbete med företag och samhället runt omkring oss. Genom den estetiska inriktningen får eleverna vara skapande och kreativa vilket smittar av sig på de teoretiska ämnena.

Vår undervisning bygger på ett aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. De estetiska uttrycksformerna är integrerade med de teoretiska ämnena i hela skolans arbete men du kan också välja att fördjupa dig mer inom en uttrycksform som musik, dans, teater eller bild/slöjd genom våra estetiska profiler.

SKOLANS PLACERING OCH LOKALER
Skolan är placerad i fantastiska lokaler nära skogsområde och sjön Trekanten i Gröndal på Lövholmsvägen 61. Lokalerna är helt ombyggda under 2016-2017 för att passa skolan.

@entreskolansthlm

 

 

Byggnad

Byggnad 3

 

 

Stranden

Fastigheten flygbild 2

Google

Interior huvudentre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log in

create an account