FAQ

Måste man vara intresserad av estetiska uttrycksformer och välja en estetisk profil för att gå på Entréskolan?
Ja man behöver ha ett estetisk intresse och välja en estetisk profil från och med läsåret 2020/2021 då antaging sker genom färdighetsprov. Har man inget intresser för någon av våra estetiska profiler musik, dans, teater, bild eller slöjd har man inte grundläggande förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisnignen hos oss.

Måste man kunna samarbeta för att gå på Entréskolan?
Samarbete är en av Entréskolans grundläggande pedagogiska idéer och under tiden på Entréskolan samarbetar eleverna mycket i olika former med varandra. Har man svårt för att samarbeta behöver man lära sig det hos oss. Är man däremot inte alls intresserad av eller inte har förmågan att lära sig att samarbeta är vår erfarenhet att dessa elever inte trivs hos oss och väljer ofta att byta skola efter en tid.

 

 

 

 

Log in

create an account