Estetiska uttrycksformer

På Entréskolan är de estetiska uttrycksformerna som dans, teater, musik, bild och slöjd en viktig del i elevens lärande. I våra arbetsområden läses de praktiskt estetiska ämnena både enskilt och ämnesintegrerat med de övriga teoretiska ämnena för att vidga elevernas lärande.

  Skärmavbild 2015 09 20 kl. 12.09.27  estetiskauttrycksformer

teater      Skärmavbild 2015 09 19 kl. 17.02.50  

Skärmavbild 2015 09 19 kl. 17.07.19          kreativ

Skarmavbild 2015 05 03 kl. 06.41.52       Skärmavbild 2015 09 19 kl. 17.09.10   

 

Läs mer om vad forskningen säger om estetiska lärprocesser i skolan

Ämnesintegration mellan estetiska och teoretiska ämnen 
http://www.lararnasnyheter.se/uttryck/2013/09/06/samarbete-lyfter-skolan

Musicerande stärker arbetsminne och lärande 
http://www.kulturellahjarnan.se/2014/09/26/musicerande-starker-arbetsminne-och-larande/

Skolverket - Om estetiska lärprocesser i läroplanen 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/kultur-och-skapande

Estetiska lärprocessers betydelse för lärande
http://www.regionorebrolan.se/hjarnvilja

 

Log in

create an account