Samarbete

Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar information till kunskap och utvecklar vårt lärande. På Entréskolan ser vi lärande som en aktiv process som skapas av eleven och utvecklas i ett socialt samspel mellan eleven, andra elever och läraren.

Skärmavbild 2015 09 19 kl. 16.49.55        elev

undervisning                Skärmavbild 2015 09 19 kl. 16.52.27

Skärmavbild 2015 09 19 kl. 16.54.05          No2

 

Läs mer om vad forskningen säger om samtalets betydelse för att lära

Skolverket – om klassrumskommunikation  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/sju-timmar-om/klassrumskommunikation

 

Log in

create an account